Doa-doa yang biasa dibaca nabi saw.


                 Diantara doa-doa yang biasa dibaca nabi saw. Adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab as sunah dan dalam kitab sahih ibnu hibban yang bersumber dari hadis Abdullah bin buraidah yang diriwayatkan oleh ayahnya sendiri, bahwa rasulullah saw. Pernah bersabda:
“ya allah,sesungguhnya aku memohon kepada mu , sesungguhnya aku bersaksi bahwasannya engkau adalah allah, tiada tuhan selain engkau, yang maha esa tempat bergantung segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada seorangpun yang menyamainya .”
                Rasulullah saw. Kemudian bersabda,” sungguh dia telah memohon kepada allah dengan menggunakan sebuah nama yang mana jika nama itu dipergunakan untuk meminta pasti akan diberikan dan apa bila nama tersebut di pergunakan untuk berdoa pasti akan dikabulkan.”
                Teks yang lain menyebutkan:
“sungguh aku telah memohon kepada allah dengan menyebut namanya yang paling agung.”
                Dalam kitab as sunan dan kitab sahih ibnu hibban juga di sebutkan sebuah hadis yang berasal dari anas bin malik :bahwasanya suatu saat ia pernah duduk bersama rasulullah saw. Dan disana ada seorang laki-laki yang sedang salat, kemudian berdoa:
“ya allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya hanya bagimulah segala puji, tiada tuhan melainkan engkau, yang maha pemberi, pencipta langit dan bumi. Wahai zat yang memiliki ke agungan dan kemuliaan, wahai tuhan yang maha hidup, wahai zat yang maha kekal.” Nabi saw. Melanjutkan sabdanya,” sesungguhnya ia telah memohon kepada allah dengan menyebut nama-namanya yang maha agung yang mana nama itu di pergunakan untuk berdoa pasti akan dikabulkan dan jika dipergunakan untuk meminta maka akan diberi.”
                Kedua hadis tersebut dikeluarkan oleh imam ahmad dalam kitab musnadnya.
                Dalam kitab jami’ at tirmidzi, disebutkan sebuah hadis yang berasal dari asma’ binti yazid, bahwasanya nabi saw. Bersabda:
“nama allah yang maha agung ini terdapat pada dua buah ayat berikut ini.’ Dan tuhan mu adalah tuhan yang maha esa, tiada tuhan melainkan dia, yang maha pemurah dan maha penya-yang.”(QS. AL BAQARAH:163)
Juga terdapat pada permulaan surat ali imran:
“ alif laam miiem, tiada tuhan melainkan dia, yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri.”
                At tirmidzi mengatakan, “ ini adalah hadis sahih.
                Disebutkan dalam kitab musnad imam ahmad dan kitab sahih al-hakim sebuah hadis yang bersumber dari abi hurairah dan anas bin malik serta rabi’ah bin amir, nabi Muhammad saw. bersabda:
“ perbanyaklah berdoa dengan kalimat ya dzal jalaali wal ikraam (ya allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan) maksudnya, pakailah kalimat tersebut dalam berdoa.”
Dalam kitab jami’ at-tirmidzi disebutkan sebuah hadis yang berasal dari abu hurairah ra:
 “bahwa rasulullah saw. Mempunyai suatu kepentingan, maka beliau mengangkat kepalanya kea rah langit, dan jika beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau berkata,’ wahai zat yang hidup kekal dan senantiasa berdiri sendiri.”
                Dalam kitab yang sama disebutkan sebuah hadis yang bersumber dari anas bin malik, ia mengatakan, bawa rasulullah saw. Bila mempunyai urusan yang amat penting, beliau berdoa:
“ wahai zat yang hidup kekal dan yang berdiri sendiri, dengan rahmat-mu aku memohon pertolongan.”
                Dalam kitab sahih al-hakim ada sebuah hadisyang bersumber dari umamah, nabi saw. Bersabda:
“ nama allah yang maha agung itu terdapat pada tiga buah surat dalam al-qur’an , yaitu: surat al-baqarah, ali imran,dan thaha. Al qasim berkata, ‘ aku kemudian mencarinya, dan ternyata di sana terdapat ayat al hayyu al qayyum(zat yang hidup kekal dan senantiasa bediri sendiri).”
                Dalam kitab jami’ at timidzi dan kitab sahih al hakim di sebutkan sebuah hadis yang berasal dari sa’ad bin abi waqqash, nabi Muhammad saw. Bersabda:
“doa dzinnun yang diucapkan ketika berada dalam perut ikan adalah: tidak ada tuhan melainkan engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.”(QS AL Anbiya’:87)
                Ketahuilah, bahwa tidak ada seorang muslim yang berdoa menggunakan ayat tersebut kecuali allah telah mengabulkanya.
                At-tirmidzi mengatakan: hadis ini sahih. Dalam kitab mustadrak al-hakim ada sebuah hadis yang bersumber dari sa’ad nabi saw. Bersabda:
“bukankah kamu tidak ingin aku beritahu tentang sesuatu perkara jika seseorang di antara kalian ada yang mempunyai urusan penting kemudian ia berdoa dengan perkara tersebut niscaya allah akan menghilangkannya? Yaitu doa dzinnun.”
                Di dalam kitab sahih al hakim ada sebuah hadis yang bersumber dari sa’ad , bahwasanya ia pernah mendengar nabi saw. Bersabda:
“apakah kalian  ingin aku tunjukan nama allah yang agung? Yaitu doa nabi yunus. Ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai rasulullah, ‘apakah nabi yunus itu mempunyai suatu keistimewaan?’ nabi menjawab,”tidaklah kamu dengarkan firman allah, maka kami telah memperkenalkan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman’.”(QS AL Anbiya’:88)
                Setiap orang muslim ketika di timpa sakit mau berdoa dengan ayat tersebut sebanyak 40 kali kemudian ia mati karena sakit tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya sama orang yang mati syahid, dan jika ia sembuh, maka ia akan diampuni dari segala dosanya.
                Dalam kitab sahihul bukhari dan sahihul muslim ada sebuah hadis yang bersumber dari ibnu abbas, bahwasanya rasulullah saw. Ketika ditimpa kesusahan beliau berdoa:
“tiada tuhan melainkan allah yang maha besar lagi maha pemurah. Tiada tuhan selain allah yang menguasi arsy yang amat besar. Tiada tuhan melainkan allah yang menguasai langit dan bumi juga yang menguasai arsy yang mulia.”
Dalam kitab musnad imam ahmad terdapat sebuah hadis yang berasal dari ali bin abi thalib ra., ia berkata:
“ rasulullah saw. Pernah mengajarkan kepada saya, apabila aku mendapatkan suatu kesusahan hendaknya aku berdoa: tiada tuhan selain allah yang maha pemurah dan maha mulia. Maha suci dan maha berkah, allah yang menguasai arsy yang amat besar. Dan segala puji bagi allah yang menguasai alam semesta.”
                Dalam kitab musnad imam ahmad juga terdapat sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin mas’ud, rasulullah saw. Bersabda:
“tiadalah seorang yang tertimpa kesusahan atau kepedihan kemudian ia mau berdo,’ ya allah, sesungguhnya aku adalah hamba-mu, anak hamba-mu, anak hamba perempuanmu.ubun-ubunku ada pada kekuasaanmu. Keputusanmu adalah adil dan itu merupakan takdirmu.aku memohon kepadamu ya allah dengan segala nama yang engkau miliki, yang dengannya kamu namakan dirimu atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu , atau yang engkau rahasiakan dengan ilmu ghaibmu, agar engkau jadikan al-qur’an yang mulia sebagai pemenuh hatiku, cahaya dadaku, pengusir kepedihanku dan penghapus kesusahanku,’melainkan allah swt. Akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya dan allah akan menggantikannya dengan kegembiraan. Kemudian ada orang yang bertanya,’ wahai rasulullah hendaknya kita mempelajarinya .’ beliau menjawab,’ ya, sebaiknya bagi yang telah mendengarkan agar mempelajarinya’.”
Ibnu mas’ud berkata,” tidaklah ada seorang nabi pun yang tertimpa suatu kesulitan melainkan ia memohon pertolongan kepada allah dengan membaca tasbih.”
                Ibnu abi dunya, dalam kitab al mujanin dan kitab ad doa dari al hasan, ia berkata,”dulu, ada seorang sahabat nabi dari kaum anshar yang dijuluki dengan julukan abu muallaq, ia adalah seorang saudagar yang berdagang dengan harta miliknya sendiri dan juga milik orang lain.”ia telah menjelajah ke seluruh penjuru jazirah arab. Selain pedagang ia adalah seorang ahli ibadah dan bersifat wara’. Suatu ketika ia keluar untuk berdagang, kemudian bertemu kepada seorang perampok yang bersenjata pedang. Perampok itu berkata kepadanya, “serahkan harta semua yang kamu bawa, aku akan membunuhmu.” Saudagar itu menjawab, “ bila kamu hanya menginginkan darahku, maka ambillah harta itu .” perampok itu menjawab, “ harta benda itu sudah tentu menjadi milikku, sedangkan aku tidak menginkan yang lain kecuali darahmu. Saudagar itu berkata.,” jika kamu tidak menginginkannya, maka biarlah aku mengerjakan salat empat rakaat dulu. Perampok itu menjawab,” salatlah semaumu.” Saudagar tersebut kemudian mengambil air wudhu lalu melakukan salat empat rakaat. Diantara doa yang dibaca pada waktu sujud terakhir ialah :
“wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha menguasai arsy yang amat mulia, wahai zat yang maha melaksanakan segala sesuatu yang engakau kehendaki, aku mohon kepadamu dengan kemulianmu yang tidak diragukan, dan dengan kerajaanmu yang tidak tertandingi, dan dengan cahayamu yang memenuhi pejuru arsy-mu agar engkau hindarkan aku dari kejahatan perampok ini, wahai zat yang maha menolong, tolonglah aku.”(3 kali)
                Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang ditanganya tergam sebuah tombak pendek yang diletakan diantara kedua buh daun telinga kudanya. Ketika perampok tersebut melihat kedatanganya, ia lalu menghampirinya. Lelaki penunggang kuda itu lalu mencederainya dan kemudian membunuhnya. penunggang kuda itu lalu datang menghampiri saudagar sambil berkata.”berdirilah.” saudagar itu lalu bertanya,” siapakah tuan, ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu. Sungguh, lantaran tuan, hari ini allah telah memberikan pertolongan kepadaku. Penunggang kuda itu menjawa,” aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit keempat. Engkau telah berdoa, dengan doamu yang pertama terdengar gemerincing di pintu-pintu langit, kemudian engkau berdoa lagi dengan doamu yang kedua sehingga penduduk langit mendengar suara gaduh, engkau kemudian berdoa lagi dengan doa mu yang ketiga lalu dikatakan kepadaku, “ini adalah doa seorang yang sedang ditimpa kesusahan.” Kemudian aku memohon kepada allah agar aku diberi wewenang untuk pembunuhnya.
                Al-hasan berkata,” barangsiapa yang berwudhu kemudian melakukan salat empat rakaat dan kemudian berdoa sebagai mana doa ini, maka doanya akan dikabulkan baik ia sedang mengalami kesusahan atau tidak.”

1 komentar:

 1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua,
  Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi,
  barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan,
  Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut
  dan saya menanggung hutang sebesar 750juta saya sters hampir bunuh diri,
  tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet,
  dan saya bertemu dengan PAK SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari saya berpikir,
  saya akhirnya bergabung dan menghubungi PAK SOLEH PATI.
  kata PAK SOLEH PATI pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 3Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Astagfirulbiasanya klo dari bri ke bank lain biasa clearing...trus penerbangan tidak bisa di tundalahallazim, Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada. Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi PAK SOLEH PATI di 0852 1905 3025 agar di berikan arahan. Toh tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi PAK SOLEH PATI pasti akan di bantu

  BalasHapus

 
phoenix indonesia band © 2012 | Designed by Meingames and Bubble shooter